Közzétételi listák

EGOMIR

Általános közzétételi lista

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG hivatkozás
1.2 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS hivatkozás
1.3 SZERVEZET VEZETŐI hivatkozás
1.4 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK hivatkozás
1.5. TESTÜLETI SZERV ADATOK nem releváns
1.6 IRÁNYÍTOTT SZERVEK nem releváns
1.7 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK nem releváns
1.8 KÖZALAPÍTVÁNYOK nem releváns
1.9 ALAPÍTOTT SZERVEK nem releváns
1.10 LAPOK NEVE (SZERKESZTŐSÉG, KIADÓ ADATAI) nem releváns
1.11 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK hivatkozás

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1 A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
hivatkozás
hivatkozás
2.2 TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) nem releváns
2.3 HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI nem releváns
2.4 A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE nem releváns
2.5 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE

étkeztetési hivtakozás

védőnői hivatkozás

orvosi hivatkozás

2.6 A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI nem releváns
2.7 NYILVÁNOS KIADVÁNYOK nem releváns
2.8 TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK nem releváns
2.9 A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK nem releváns
2.10 HIRDETMÉNYEK nem releváns
2.11 PÁLYÁZATOK

hivatkozás

hivatkozás

2.12 ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK

1.Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
2023.02.09 – Ádám Jenő Ált. Isk. és Alapf. Műv. Isk.
Hatósági higiéniai
élelmiszerbiztonsági ellenőrzés

2.Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
2023.02.17 – József Attila Ált. Isk.
Hatósági higiéniai élelmiszerbiztonsági ellenőrzés

2.13 KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

hivatkozás

hivatkozás

2.14 STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN nem releváns
2.15 STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL Statisztikai adatok megtalálhatóak a különös közzétételi
listában szerepeltetett adatokban.
A NAIH részére küldött jelentésben.
2.16 KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEI 2023. I. negyedévében ilyen szerződéskötés nem volt az Intézménynél.
2.17 KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI nem releváns
2.18 EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK hivatkozás
2.19 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS TÁJÉKOZTATÁS nem releváns
2.20 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK nem releváns
2.21 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI DÍJSZABÁS nem releváns
2.22 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT nem releváns
2.23 KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK nem releváns
2.24 KÖZADAT DIGITALIZÁLÁSI MEGÁLLAPODÁSOK nem releváns
2.25 KÖZADATRA VONATKOZÓ SZERVEZETI SZABÁLYZÓK nem releváns

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1 ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK hivatkozás
3.2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK hivatkozás
3.3 SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK nem releváns
3.4 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK nem releváns
3.5 KONCESSZIÓS ADATOK nem releváns
3.6 NEM ALAPFELADATTAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSEK nem releváns
3.7 EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK nem releváns
3.8 KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK nem releváns