Rólunk

Bemutatkozás, feladataink

Az EGOMIR-ról

Szigetszentmiklóson a GAMESZ jogutódjaként 1991. április 1-én hozta létre a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EGOMIR-t. Feladata a mai megfogalmazás és az alapító okirat szerint az önkormányzati intézmények gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása lett. Ennek keretében irodánk megállapodás útján ellátja a saját és a Szervezeti Működési Szabályzatban felsorolt önkormányzati intézmények részére a költségvetés tervezéssel, a pénzforgalommal, a költségvetési gazdálkodással, a használatba adott vagyon kezelésével, és a kötelező információszolgáltatással kapcsolatos feladatait, továbbá kezeli az önállóan működő intézmények pénzeszközeit.

Alapításunk óta egy folyamatosan bővülő város, folyamatosan bővülő intézményhálózatát kell működtetnünk, beleértve a város összes önkormányzati fenntartású bölcsődéjét, óvodáját, és az idősek otthonát is. De a mi feladataink közé tartozik az önkormányzat alapellátású egészégügyi feladatainak működtetése is, beleértve a védőnőket, a házi-, gyermek és fogorvosi rendelőket, a városi tüdőszűrés biztosítását és az iskolaorvosi rendelőket.

A szigetszentmiklósi iskolák tekintetében az intézményi gyermek- és munkahelyi étkeztetés biztosítása a feladatunk.

A Szervezeti és működési szabályzatunk felhatalmazása alapján a polgármesteri hivatal épületeinek karbantartási feladataiban és az önkormányzat által szervezett városi rendezvényeken is tevékenyen részt vesznek kollégáink.

Az intézmény legfontosabb adatai (forrás: Szervezeti és Működési szabályzat)

Az intézmény alaptevékenysége: Önkormányzati intézmények gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az intézmény működési területe: az alábbiakban meghatározott intézmény jegyzékhez tartozó működési terület

Az intézmény fenntartója: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Az intézmény felügyeleti szerve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Központosított illetmény számfejtési rendszerbe tartozás: Az EGOMIR a Magyar Államkincstár központosított illetmény számfejtési rendszerébe tartozik.

Az intézmény jogállása: Az EGOMIR önálló jogi személy, vezetője az intézményvezető.

Gazdálkodás formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Bőhm-Szatmári Tünde Katalin

Intézményvezető

 

Kovács Szilvia

Gazdasági vezető